• Miền Bắc: 043 757 9564
    Miền Trung 0511.3. 681.979
    Miền Nam: 08 35 51 52 65
  • E-mail: tonggiang8587@gmail.com

Thống kê truy cập

 Lượt truy cập: 269883
 Trực tuyến: 14
(Gửi lúc 00:59' 28/01/2010)
Dự kiến, tháng 5/2010, Chính phủ sẽ báo cáo kết quả thực hiện công tác lập quy hoạch chung xây dựng Hà Nội với Quốc hội.


(Gửi lúc 08:35' 26/01/2010)
Chúng tôi xây dựng cơ chế cung cấp, xử lý thông tin những yêu cầu của Khách hàng trong toàn bộ quá trình mua hàng và sau bán hàng.Có cơ chế xử lý những thay đổi hoặc phát sinh trong toàn bộ quy trình mua hàng